Skupina historického šermu Vikomt pre rok 2013 ponúka nasledovné 
možnosti uplatnenia :
 
 
1/  samostatné scénické vystúpenia v dĺžke od 10 – do 30 minút :
 
a/  scénka  „Boží súd“   je  z obdobia  gotiky o  spore  dvoch  bratov – rytierov 
     o rodinné  dedičstvo a vojvodove rozriešenie  sporu „božím súdom“, kde brat  
     brata zabíja  a z  ľútosti odchádza do kláštora.
 
b/  scénka    Fedor   Hlavatý    o rusínskom   zbojníkovi   Fedorovi   Hlavatom  
      z Ruskej Volovej,  o tom  ako sa  stal zbojníkom,  keď sa mu sprotivila služba 
     na panskom.
 
c/  scénka „Rabovali Turci „ o tureckých vojakoch ,ktorí si prišli po korisť – deti 
     a dukáty a ako ich vyhnali uhorskí rytieri.
 
d/ scénka „Grófkina truhlička“, ako uhorská grófka najprv o svoj majetok prišla 
    vďaka zbojníkom ,ale  potom ho od nich šikovnosťou  získala naspäť.
 
e/ scénka „Zemiansky súboj“  je z obdobia baroka a ukazuje, pre aké maličkosti 
    sa vedeli páni šľachtici pohnevať a vyzvať na súboj a ako pri tom trpeli aj ich   
    sekundanti.
 
f/ ukážky streľby z replík historických strelných zbraní
 
g/ ukážky novodobého šermu ,ako sa šermuje dnes v tomto  rytierskom  športe.
 
 
2. Sprievody
    Využitie súbojov zo scénok je možné v sprievodoch, kde sa dajú  použiť bubny 
    s vlajkonosičmi a aj  streľba z replík historických palných zbraní.
 
3. Ďalšie využitie 
    Využitie  krátkych  scénok  podľa  požiadavky  usporiadateľa  na zaradenie do 
    svojho  programu , alebo  uceleného  programu v trvaní  od  30  do  60 minút.   
    Využitie  scénok, alebo  ukážok  na rôznych  kultúrnych podujatiach ,oslavách 
    výročí písomných zmienok, na  Dni  múzeí, jarmokoch, alebo v skanzenoch na 
    ľudovú nôtu (pandúri a poddaní).
 
4.Obsah scénok 
    Scénky  sú , až na „Boží súd“  vytvorené  tak, že    humorne  ladené a je tam  
    spolupráca s  divákom , hlavne  s  deťmi.  Vhodné  na  akcie  počas Dňa  detí , 
    spestrenie  detských karnevalov a iných  detských  akcií. Ponúkame vytvorenie 
    programu  v letných detských táboroch s hrami.
 
5. Použitie replík zbraní
    Skupina  historického  šermu  Vikomt sa už niekoľko rokov orientuje špeciálne 
    na historické obdobia dejín regiónu  Východného  Slovenska a preto je  našou 
    prvoradou  zbraňou v scénkach šabľa (mimo ostatných Skupín na Východnom 
   Slovensku ) , ktorá  bola  na Slovensku od 15.storočia najčastejšie používanou. 
   Skupina vo svojich ukážkach používa repliky historických  zbraní  ako  :  meče, 
   sekery, tesáky, bijaky, kopije, šable, kordy, rapíry, dýky, rokokové  kordíky , na 
   streľbu sú používané :  husitská píšťala, mušketa a perkusné pištole.  
 
6. Záverom
   Je možnosť vytvorenia špeciálnej  akcie na  požiadavku usporiadateľa , ale  
    je  podmienená  dvojmesačným  predstihom  na  prípravu.  Skupina  pri svojej
    produkcii  v scénkach  používa  aj  reprodukovanú  hudbu autorov renesancie,
   baroka, rokoka a ľudovú  hudbu,  ktorá  sa nevzťahuje na zákony o poplatkoch
   SOZA. V prípade záujmu  o  scénky, alebo  ukážky  historického  šermu  je  ale
   potrebné dojednať požiadavky a podmienky aspoň 14 dní vopred.
 
 
   Snina – Horný Zemplín ,  roku pána 2013 , 7.  dňa mesiaca januára

 

 

 
GOTIKA
 
 
Obdobie, ktoré nám pripomína rytierske ideály.  
Duch gotiky sa ticho vznáša nad múrmi našich hradov.
Snažíme sa preto starým ruinám vdýchnuť dávnu slávu,
oživiť rytierov, akými boli králi Uhorska Štefan,Belo,
či Ondrej, alebo vojvodovia z rodu Abovcov, Omodejovcov
či Drughetovcov.
 
Gotika    Gotika    Gotika    Gotika
 
Spoza múrov našich hradov sa v tých časoch ozývalo 
rinčanie mečov, údery bojových sekier  palcátov o 
železné štíty .Nebola núdza o časté súboje medzi 
rytiermi o priazeň svojich vyvolených dám. Bolo to 
obdobie , kedy sa pravda a spravodlivosť dokazovali
iba silou jednotlivca v boji a v Božom súde.
 
 
 
 
TURECKO
 
 
Bol to turecký svet v Uhorsku. Začalo to po bitke pri
Moháči., prišli k nám od juhovýchodu a ostali na našom 
území 150 rokov. Nad ich hlavami viali zástavy so znakom 
polmesiaca. Nebolo ich možné nespoznať : na hlave turban 
a v ruke krivá šabľa. S desivým krikom sa k nám prirútili.
 
Turecko    Turecko    Turecko    Turecko
 
Nepriniesli zo sebou veľa dobrého. Často za nimi ostávali
prázdne vypálené dediny. Na rozkaz sultána, vezírov a pašov
brali vojaci malých chlapcov a mladé devy do zajatia. Odvádzali
ich do ďalekej tureckej zeme. Ale naši predkovia sa nedali. 
Potrebovali však dlho a statočne bojovať, kým toto nebezpečenstvo
nepominulo.
 
 
BAROKO
 
 
Je to obdobie nastupujúce po renesancii. Predstavuje 
v obrazotvornosti diváka široký klobúk s perom, čipkovaný 
golier a pri páse rešpekt vzbudzujúci dlhý rapír alebo kord 
spoločne s dýkou a veľkou dymiacou mušketou. Ideálom tejto 
doby bol mušketiersky vzhľad.
 
Baroko     Baroko    Baroko    Baroko
 
Mená ako D´Artagnan a Cyrano de Bergerac sa nedajú zabudnúť. 
No boli tu i žoldnieri, naši a hlavne cudzí. Tých živili vojny 
o ktoré nebolo núdze. Nepoznali, čo je to cnosť, chýbala im 
galantnosť. Nechýbala im však chuť bojovať za hocikoho, len nech
platil žold.
 
 
 
UHORSKO
 
 
 
Zahrňujeme sem obdobie od renesancie až po baroko. Je to obdobie, 
kedy na našom území bola najpoužívanejšou zbraňou šabľa. Boli ňou 
vyzbrojené kráľovské vojská – husári. Bola však aj zbraňou kuruckých 
povstalcov , panských drábov, ale i zámožnej šľachty.
 
Uhorsko     Uhorsko    Uhorsko    Uhorsko
 
Prechádzame do obdobia divákovi asi veľmi známeho. Kto by si nepamätal 
príhody dobrodruha Mórica Beňovského, na vodcov stavovských povstaní 
akými boli Bocskay, Tokoly či Rákoczi. No ani Jánošíka , alebo Adama Šangalu
 nemožno opomenúť. Všetci títo hrdinovia našej minulosti stískali v boji 
rukoväte svojich šablí a že s nimi vedeli aj narábať , hovoria ich činy.
 
 
 
FEDOR
 
 
 
V davnym čaše buli lesy naširoko nadaleko huste, drahy buli sama hartuľa 
od furmaňskych vozov kotre chodzili od Miškolca i Debrecina na poľsku
stranu i nazad. Oj pulno bulo furmanov, obchodníkov ale i zbojníkov, kotre
na nich čekali. U roku1492 še pocichy hutorelo o velikym zbojníkovi
Fedorovi Hlavatom z Ruskej Volovej, meno Fedor tu bul postrach pre paňstvo,
furmanov i obchodníkov.
 
Fedor     Fedor    Fedor    Fedor